• Banner phải
  • Banner trái

Hotline : 0916616612 Mã số thuế : 0105728251

  • KHÓA HỌC BIÊN KỊCH, ĐẠO DIỄN

    KHÓA HỌC BIÊN KỊCH, ĐẠO DIỄN

    (05:26:28 29/04/2017)

    Đào tạo : biên kịch điện ảnh, sân khấu, truyền hình Đào tạo: Đạo diễn điện ảnh, sân khấu và truyền hình mọi chi tiết liên hệ : Hotlline : 0904561819 Email :hangphimvietnam@gmail.com

Hãng phim Việt Nam trên các mạng xã hội